4 bước nâng band Ielts Writing cho học viên cực hiệu quả

4 bước nâng band Ielts Writing

Chinh phục kỳ thi IELTS và đạt điểm cao trong phần thi Writing đã và đang là mục tiêu quan trọng của rất nhiều học viên. Đối với mỗi thí sinh, việc nắm vững cấu trúc bài thi và áp dụng chiến lược phù hợp có thể là yếu tố quyết định đến thành công. Trong bài viết này, hãy cùng trungtamluyenielts tìm hiểu về bốn bước cực kỳ hiệu quả để nâng band IELTS Writing. Những bước này không chỉ giúp bạn hiểu rõ cấu trúc bài thi mà còn giúp bạn phát triển khả năng logic, từ vựng và ngữ pháp, từ đó tạo nên bài viết ấn tượng và đạt điểm tốt.

4 bước nâng band Ielts Writing
4 bước nâng band Ielts Writing

Bước 1: Hiểu Rõ Cấu Trúc Phần Thi IELTS Writing

Để đạt điểm cao trong phần thi Writing của kỳ thi IELTS, bạn cần phải hiểu rõ cấu trúc của phần thi này và áp dụng chiến lược hiệu quả. Dưới đây là những thông tin quan trọng về cấu trúc của phần thi Writing để bạn có thể nắm vững:

 • Thời gian làm bài: Bạn sẽ có tổng cộng 60 phút để hoàn thành phần thi IELTS Writing.
 • Cấu trúc bài thi: Phần thi này được chia thành 2 nhiệm vụ chính. Task 1 yêu cầu bạn viết một đoạn văn khoảng 150 từ. Task 2 yêu cầu bạn viết một đoạn văn khoảng 250 từ.
 • IELTS Academic vs. IELTS General: Trong bài thi IELTS Academic, Task 1 yêu cầu bạn viết báo cáo mô tả và phân tích dữ liệu từ biểu đồ, bảng biểu hoặc bản đồ. Task 2 yêu cầu bạn nêu quan điểm cá nhân để tranh luận về một quan điểm hoặc vấn đề xã hội. Trong khi đó, Task 1 của IELTS General yêu cầu bạn viết thư giải quyết tình huống và Task 2 giống với phần thi IELTS Academic.
 • Thang điểm IELTS Writing: Phần Task 1 chiếm 1/3 tổng số điểm và Task 2 chiếm 2/3 tổng số điểm của phần thi. Điểm số của bạn được tính bằng công thức: [(Điểm Task 1) + (Điểm Task 2) x 2] / 3.

Bước 2: Phát Triển Ý Logic và Sự Mạch Lạc Trong Viết

Phát Triển Ý Logic và Sự Mạch Lạc Trong Viết
Phát Triển Ý Logic và Sự Mạch Lạc Trong Viết

Việc triển khai ý một cách logic và mạch lạc là quan trọng để thể hiện khả năng viết của bạn trong phần thi Writing.

 • Phần Task 1: Hãy chắc chắn bài viết có phần nhận xét và kết luận. Hãy chỉ mô tả chi tiết những điểm quan trọng trong dữ liệu thay vì cố gắng phân tích mọi thứ. Sử dụng số liệu cụ thể để minh chứng cho mỗi mô tả. Đảm bảo sự so sánh giữa các số liệu liên quan và sử dụng từ nối để tạo mạch lạc.
 • Phần Task 2: Viết các ý rõ ràng, cụ thể và hỗ trợ ý kiến bằng ví dụ và giải thích. Tránh lặp lại ý kiến trong các câu văn. Hãy đảm bảo sự liên kết giữa các câu văn và ý kiến, và sử dụng từ nối phù hợp để tạo sự liên kết.

Bước 3: Học Từ Vựng Liên Quan Đến Các Chủ Đề Để Nâng Band Ielts Writing

Từ vựng đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ trong bài viết. Hãy chia từ vựng thành các chủ đề khác nhau và học từ vựng theo chủ đề để sử dụng một cách hiệu quả.

Tập Trung Học Từ Vựng Liên Quan Đến Các Chủ Đề Thường Gặp Để Nâng Band Ielts Writing
Tập Trung Học Từ Vựng Liên Quan Đến Các Chủ Đề Thường Gặp Để Nâng Band Ielts Writing

Bước 4: Tránh Các Lỗi Thường Gặp Khi Viết IELTS Writing

 • Lỗi chính tả: Kiểm tra kỹ lưỡng để tránh lỗi chính tả, vì những lỗi nhỏ này cũng có thể khiến bạn bị trừ điểm.
 • Lỗi viết tắt: Tránh sử dụng viết tắt, hãy viết đầy đủ các từ để thể hiện văn phong học thuật.
 • Lỗi viết số: Viết số đầy đủ khi đó là những con số cụ thể như 4 days, 9 years, để tránh nhầm lẫn và bị trừ điểm.
 • Lỗi ngữ pháp: Tránh dùng sai thì và sai cấu trúc ngữ pháp. Sử dụng đúng giới từ và thời ngữ.
 • Lỗi từ vựng: Lựa chọn từ phù hợp với ngữ cảnh và tránh dịch từ một cách cơ hội từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
 • Lỗi task response: Đảm bảo ý viết rõ ràng, logic và không bị lạc đề.

Bốn bước chinh phục band điểm cao trong phần thi Writing mà chúng ta vừa khám phá đã cung cấp cho bạn một khung gương rõ ràng để tiến xa hơn trên con đường học tập và hoàn thiện Luyện tập và ôn từng bước một sẽ giúp bạn nâng band IELTS Writing cao hơn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *